NIBUD een onafhankelijke informatiebron..

Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een niet commerciële stichting die informeert  over geldzaken voor alle huishoudens; groot, klein, alleenstaand, rijk, of kwetsbaar…

 

http://nibud.m17.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=kiUhZCyLtKBEXVz&actId=271387&command=openhtml