Wij structureren en geven richting en duidelijkheid aan de financiën van mensen. Hierbij gaat het om mensen die dit ‘verminderd of niet kunnen’ en om mensen die het om andere redenen willen uitbesteden. Kernwaarden in ons gedrag zijn vertrouwen en professionaliteit.

Vertrouwen betekent onder andere afspraken nakomen en elkaar als mens respecteren en hiernaar handelen. De klant wordt in staat gesteld om ons eenvoudig te controleren. Professionaliteit uit zich bijvoorbeeld in het helder uitspreken van wederzijdse verwachtingen en het maken van concrete afspraken.

Dave van Slijpe is breed opgeleid als bedrijfskundige en bedrijfseconoom en beschikt over een compleet netwerk waardoor alle relevante kennis beschikbaar is en wordt bijgehouden. In samenwerking worden creatieve en innovatieve oplossingen uitgevoerd. De dienstverlening leidt naar rust en een helder financieel overzicht voor klanten.

Wij werken er continu aan om het contact met de klant goed te houden. Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan vooral contact met ons op!