Nieuws

Financiële Zorg voor kwetsbare ouderen

Bij van Slijpe proberen we op menselijke en professionele wijze bij te dragen aan passende financiële bescherming van kwetsbaren in onze samenleving. Hoogleraar Blankman’s visie, zoals geschetst in bijgaand artikel, …

Financiële Zorg door werkgevers

Veel werknemers willen hulp van de werkgever in geval van financiële zorgen. Werkgevers zoeken vaak concrete handvatten voor de hulp die ze willen en kunnen bieden. ‘Wijzer in geldzaken’ biedt …

Jongeren | Financieel Zelfredzaam

Ik hoor vaak en onderschrijf “Mijn kinderen zijn veel sneller en beter met een telefoon of computer”….. Dat klopt! maar….. Hoe bewust zijn we van de toegenomen samenhangende financiële risico’s? …

Bewindvoering binnen de familie

De beste zorg komt vaak van binnen de familie. Soms is dat alleen niet mogelijk. In bijgaand NRC artikel wat meer achtergrond hierbij… https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/26/waar-let-je-op-als-bewindvoerder-a1601012

De Wet ‘Kennen’, of ‘Kunnen’….

Ik vind het als Financieel Zorgverlener belangrijk dat wetenschappers bevestigen wat we eigenlijk allemaal weten: De burger is niet altijd calculerend. Voor velen onder ons is het gewoon hartstikke lastig om …

NIBUD een onafhankelijke informatiebron..

Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een niet commerciële stichting die informeert  over geldzaken voor alle huishoudens; groot, klein, alleenstaand, rijk, of kwetsbaar…   http://nibud.m17.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=kiUhZCyLtKBEXVz&actId=271387&command=openhtml  

“Maatschappelijk Bewindvoeren”

Recent mocht ik deelnemen aan een trainingsdag met bevlogen financieel zorgverleners. Nederland is internationaal gezien een voorloper op het gebied van wettelijke maatregelen voor mensen die financiële bescherming nodig hebben. …

Waarom blogt Dave van Slijpe ?

Tot voor kort was ik alleen reactief aanwezig op sociale media. Inmiddels ben ik overtuigd van de toegevoegde waarde van het ook proactief delen van relevante informatie. Van Slijpe Financiële Zorg zal …