Jongeren | Financieel Zelfredzaam

Ik hoor vaak en onderschrijf

“Mijn kinderen zijn veel sneller en beter met een telefoon of computer”…..

Dat klopt! maar…..

Hoe bewust zijn we van de toegenomen samenhangende financiële risico’s? Hoe vindt familie en begeleiding de weg naar concrete hulp? Wat betekent handelingsverlegenheid in deze context?

https://www.zelfmagazine.nl/artikelen/hoe-bereid-jongeren-op-financiele-zelfstandigheid/